pl gb de ru

WKD | Wywrotnica skrzyniopalet 

Charakterystyka maszyny:

Urządzenie przeznaczone do jednoczesnego opróżniania skrzyniopalet i dozowania surowca na przenośnik poprzeczny, do dalszej obróbki. Dwa tryby pracy – automatyczny (sterowanie radiowe, proces rozładunku kontrolowany przez czujniki pojemnościowe) i ręczny (sterowanie lokalne). Możliwość dostosowania do skrzyniopalet o różnych parametrachParametryzacja pracy poprzez panel dotykowy.

Zasada działania:

Skrzyniopaleta wstawiana jest w strefę roboczą wózkiem widłowym. Operator uruchamia proces rozładunku pilotem radiowym – moduł przesłony „domyka” skrzyniopaletę od góry, rozpoczyna się proces wywrotu do maksymalnego wychylenia. Po osiągnięciu położenia skrajnego zasuwa przesłony odgórnej otwiera się – warzywa wysypują się na kolejną maszynę w linii. Czujnik pojemnościowy wywrotnicy skierowany na kolejną maszynę kontroluje ilość warzyw - w przypadku pomiaru przekraczającego ustawioną przez użytkownika wartość, karetka robocza opuszcza się (zmniejsza kąt wywrotu) o zadaną wcześniej wartość czasową (1-10sec), co powoduje spowolnienie wysypywania się warzyw z wywrotnicy. Pomiar czujnika stwierdzający zbyt małą ilość warzyw powoduje podniesienie karetki roboczej i/lub zwiększenie stopnia otwarcia przesłony odgórnej. Po całkowitym opróżnieniu skrzyniopalety karetka robocza wraca do położenia wyjściowego, moduł przesłony podnosi się zwalniając docisk skrzyniopalety i umożliwiając jej zamianę na pełną.

Wersje wykonania:

Stal zwykła lub kwasoodporna.

Typ   WKD-1612 WKD-2012
skrzyniopalety (szer x wys)  [m] 1,6 x 1,2 2,0 x 1,2 
max udźwig [kg] 1500 1500
min. wysokość wysypu [mm] 1300 1300
min. wysokość robocza [mm] 3500 3500
szerokość całkowita             [mm] 2250 2250
maks. kąt wychylenia karetki  [°] 50° 50°
moc zainstalowana [kW] 2,2 kW  2,2 kW

WKD-1212