pl gb de ru

RB | Bunkier rozładunkowy

Rozładunek przyczep rolniczych o tylnym wywrocie. Taśma robocza PCV lub gumowa.Bunkier wyposażony w zespolony moduł separatora ziemi o regulowanym kącie roboczym

BRS | Bunkier dozujący

Do rozładunku warzyw korzeniowych głównie z przyczep (marchew, ziemniak, cebula, itp.). Szerokość robocza bunkra dostosowana do szerokości przyczep rolniczych. Szybkość przesuwu taśmy regulowana przemiennikiem częstotliwości (falownikiem). Taśma gumowa z zabierakami t…

ZBF | Bufor "even-flow"

Bunkier przeznaczony jest do jednostajnego dozowania surowca na urządzenia wymagające precyzyjnego, jednolitego zasilania surowcem, np. na wagi.

KRD | Kosz rozładunkowy

Rozładunek warzyw korzeniowych oraz strączkowych (dla wersji z dodatkowym adapterem rozbrylającym) z przyczep o tylnym i bocznym wywrocie. Transporter roboczy o specjalnej konstrukcji (kształtowniki stalowe z taśmą PCV) gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

ZSB | Zasobnik buforowy

Zasobnik buforowy serii ZSB służy do gromadzenia warzyw korzeniowych przed pakowaniem. Kosz buforowy tworzą burty nadbudowane nad przenośnikiem taśmowym; w śroku kosza element minimalizujący bezpośredni nacisk warzyw na powierzchnię przenośnika. Regulowana przesłona wy…

ZSD | Zasobnik dozujący

Współpraca z wywrotnicami skrzyniopalet, obrotnicami wózkowymi lub zasyp ręczny. Zastosowana taśma prętowa (pręty w otulinie gumowej) zapewnia wstępny odsiew zanieczyszczeń. Prędkość pracy taśmy regulowana motowariatorem (dostosowanie do wydajności linii).

ZSW | Zasobnik wodny (jacuzzi)

Zasobniki wodne serii ZSW przeznaczone są do mycia wstępnego warzyw korzeniowych typu marchew, pietruszka, seler czy burak ćwikłowy oraz do ziemniaków.