pl gb de ru

PT | Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe, z taśmami PCV lub poliuretanowymi, również z atestem na kontakt z żywnością. W zależności od przeznaczenia i wielkości urządzenia prowadzenie na rolkach lub ślizgach.

PD | Przenośniki dozujące

Przenośniki dozujące - wykorzystywane w zestawach technologicznych do podawania surowca na różne wysokości. Wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy.

VPT | Duotransporter

Transport warzyw i ziemniaków - dwa lub trzy przenośniki, które poprzez połączenie przegubowe tworzą zespół transportujący surowiec na duże odległości.

VPD | Podajnik transportujący

Urządzenia wielozadaniowe do transportu warzyw np: załadunku przyczep i big-bagów, usypywania pryzm itp.

PZ | Przenośnik zgrzebłowy

Transport odpadów roślinnych, np. łuski po mechanicznym obieraniu cebuli, do skrzyniopalet lub, w zależności od długości części skośnej, bezpośrednio na przyczepy.