pl gb de ru

WDL | Separator kamieni

Separator kamieni do ziemniaków i warzyw korzeniowych. Nośnikiem roboczym ukierunkowany wir wodny, dzięki któremy odseparowywane są kamienie.

SN | Separator naci

Odbiór naci i innych odpadów z warzyw korzeniowych. Elementem roboczym prętowa taśma „jeżowa” o regulowanym kącie pracy i prędkości roboczej.

SWG | Separator ziemi

Odziemiacze wstępnie oczyszczają warzywa i ziemniaki z luźnej ziemi, łęt, odpadów organicznych i mineralnych.

SWS / SWR | Separator ziemi

Do wstępnej kalibracji i separacji warzyw okrągłych z ziemi i innych odpadów.

SWGR(-S) | Zespolony separator ziemi

Urządzenie składa się z dwóch połączonych separatorów- gwiazdkowego i spiralnego (-S) lub z wałami gładkimi (-R).