pl gb de ru

SWGR(-S) | Zespolony separator ziemi 

Urządzenie składa się z dwóch połączonych separatorów- gwiazdkowego i spiralnego (-S) lub z wałami gładkimi      (-R). Na separatorze gwiazdkowym następuje separacja ziemi a separator spiralny odbiera drobne warzywa.

Typ   SWGS-5508 SWGS-5513 SWGS-7713
ilość wałów [szt] 5+5 5+5 7+7
szerokość robocza [mm] 800 1300 1300
moc zainstalowana [kW] 1,15 1,39 1,59

Galeria